Rys Historyczny

Historia szkoły

130. lat Szkoły w Pruścach
Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły w Pruścach pochodzą z roku 1423, następnie z 1628 roku. Dzięki uprzejmości pana Bolesława Borzyckiego, którego przodek poślubił córkę nauczyciela z Prusiec, posiadamy udokumentowaną informację o istnieniu szkoły w Pruścach w 1864 roku.
Z zapisków kronikarskich Stanisława Dworakowskiego:
,,Budynek tutejszej szkoły w Pruścach został wybudowany i oddany do użytku w 1889 roku. czyli 56 lat temu. Budynek jest murowany i kryty dachówką. Ma on dwie izby lekcyjne i dwa mieszkania dla nauczycieli: jedno na dole, składające się z 3 pokoi i kuchni; drugie na górze – 1 pokój i kuchnia. Do szkoły należą zabudowania gospodarcze, składające się ze stodoły, chlewu i sklepu. Wszystkie te budynki są murowane i kryte dachówką i papą. Do szkoły należy również 1,5 ha ziemi tudzież ogród oraz boisko szkolne, położone po wschodniej stronie budynku.
Do tutejszego obwodu należały następujące miejscowości: Pruśce, Pruśce Młynek, Stare, Sierniki, Marlewo wieś i folwark i Biniewo.
Z powodu tak wielkiego obwodu szkolnego, szkoła tutejsza zatrudniała zawsze trzy siły nauczycielskie, aż do czasu powstania Państwa Polskiego t.j. do r. 1918, kiedy to od obwodu szkolnego odpadły miejscowości Sierniki i Biniewo. Kierownikiem szkoły był Polak Wilkoszewski Seweryn, który urzędował tu przeszło 30 lat, aż do roku 1924.