Hymn

HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W PRUŚCACH.

1. Prusieckiej szkoły dziedzictwo:

„ Ojczyzna, honor i Bóg”.

Te wartości zna każdy uczeń,

od dnia, gdy przekroczy szkolny próg.

Ref. My uczniowie szkoły

przysięgamy dziś,

za słowami Patrona iść.

„ Świat was potrzebuje”

nauczał nas On –

te słowa brzmią w sercach jak dzwon!

2. Radośni i wierni w przyjaźni

tworzymy jedną, wielką, szkolną brać.

Nasz Patron, to On nas nauczał –

że dawać jest lepiej niż brać.

Ref. My uczniowie szkoły…

3. Nauką i pracą rzetelną

Służymy ludziom ze swych młodych sił.

Dla innych chcemy być dobrzy,

By świat wokół nas lepszy był.

Ref. My uczniowie szkoły…

 

słowa hymnu szkoły: mgr Danuta Kościukiewicz