Grono Pedagogiczne

ROK SZKOLNY 2021/2022

mgr Iwona  Gruszkadyrektor, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Elżbieta Rożek  – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Renata Lewandowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz

mgr Małgorzata Lang – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Izabela Polega – nauczyciel edukacji przedszkolnej, logopeda

mgr Danuta Kościukiewicz  – nauczyciel języka polskiego

mgr Małgorzata Królczyk – nauczyciel przyrody, geografii, katecheta, nauczyciel WDŻ

mgr Marta Skomurska – nauczyciel matematyki, informatyki, plastyki

mgr Anita Bardzik – nauczyciel współorganizujący, edukacji wczesnoszkolnej, pedagog

mgr Kinga Drzazgowska – nauczyciel współorganizujący, edukacji wczesnoszkolnej

mgr Michalina Kühn – nauczyciel języka angielskiego

mgr Wioleta Szafran – nauczyciel historii i WOS

mgr Dariusz Zawiski – nauczyciel  fizyki, techniki

mgr Aneta Matuszak – nauczyciel współorganizujący, logopeda

mgr Agata Fujak – nauczyciel współorganizujący

mgr Marlena Garstecka– nauczyciel języka niemieckiego

mgr Anna Grewling-Snuszka – nauczyciel chemii

mgr Hanna Jarmolińska – nauczyciel  muzyki

mgr Bartosz Ewertowski – nauczyciel informatyki

mgr Artur Piątkowski – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Małgorzata Michaluk – nauczyciel języka angielskiego

mgr Małgorzata Szymankiewicz-Jenczyk – nauczyciel języka angielskiego

mgr Katarzyna Drzazgowska – nauczyciel rehabilitant

mgr Renata Urban – nauczyciel pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący

 

GRONO PEDAGOGICZNE :

I rząd (od dołu) od lewej: mgr Marta Skomurska, mgr Anita Bardzik, mgr Iwona Gruszka (dyrektor szkoły), mgr Elżbieta Rożek, mgr Małgorzata Lang, mgr Aneta Matuszak.
II rząd (od dołu) od lewej: mgr Renata Urban, mgr Izabela Polega, mgr Małgorzata Królczyk, mgr Renata Lewandowska, mgr Agata Fujak, mgr Kinga Drzazgowska,
mgr Danuta Kościukiewicz.

 

PRACOWNICY :

I rząd (od dołu) od lewej: Magdalena Frasońska, mgr Martyna Muszyńska, Lida Wajman.
II rząd (od dołu) od lewej: Karolina Gruszka, mgr Marzena Drzewiecka.