Grono Pedagogiczne

ROK SZKOLNY 2022/2023

mgr Iwona  Gruszkadyrektor, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Renata Lewandowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz

mgr Małgorzata Lang – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Izabela Polega – nauczyciel edukacji przedszkolnej, logopeda

mgr Danuta Kościukiewicz  – nauczyciel języka polskiego

mgr Małgorzata Królczyk – nauczyciel przyrody, geografii, katecheta, nauczyciel WDŻ

mgr Marta Skomurska – nauczyciel matematyki, informatyki, plastyki

mgr Anita Bardzik – nauczyciel współorganizujący, edukacji wczesnoszkolnej, pedagog

mgr Kinga Drzazgowska – nauczyciel współorganizujący, edukacji wczesnoszkolnej

mgr Michalina Kühn – nauczyciel języka angielskiego

mgr Wioleta Szafran – nauczyciel historii i WOS

mgr Dariusz Zawiski – nauczyciel  fizyki, techniki

mgr Aneta Matuszak – nauczyciel współorganizujący, logopeda

mgr Agata Fujak – nauczyciel współorganizujący

mgr Marlena Garstecka– nauczyciel języka niemieckiego

mgr Anna Grewling-Snuszka – nauczyciel chemii

mgr Anna Mirek – nauczyciel  muzyki

mgr Bartosz Ewertowski – nauczyciel informatyki

mgr Artur Piątkowski – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Michalina Kuhn– nauczyciel języka angielskiego

mgr Patrycja Pawlak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Katarzyna Drzazgowska – nauczyciel rehabilitant

mgr Renata Urban – nauczyciel pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący

 

Pracownicy szkoły:

Od lewej stoją: Aneta Karaś, Lidia Wajman, Karolina Gruszka, Magdalena Frasońska, Kinga Drzazgowska, Danuta Kościukiewicz, Renata Lewandowska, Izabela Polega, Agata Fujak, Małgorzata Królczyk, Michalina Kuhn, Aneta Matuszak.
Siedzą od lewej: Anita Bardzik, Małgorzata Lang, Iwona Gruszka, Marzena Drzewiecka, Patrycja Pawlak.