Grono Pedagogiczne

ROK SZKOLNY 2023/2024

Nauczyciele:

mgr Iwona  Gruszkadyrektor, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Renata Lewandowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz

mgr Małgorzata Lang – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Izabela Polega – nauczyciel edukacji przedszkolnej, logopeda

mgr Danuta Kościukiewicz  – nauczyciel języka polskiego

mgr Małgorzata Królczyk – nauczyciel przyrody, geografii, katecheta, nauczyciel WDŻ

mgr Marta Skomurska – nauczyciel matematyki, informatyki, plastyki

mgr Anita Bardzik – nauczyciel współorganizujący, pedagog, pedagog specjalny

mgr Kinga Drzazgowska – nauczyciel współorganizujący, edukacji wczesnoszkolnej

mgr Michalina Kühn – nauczyciel języka angielskiego

mgr Wioleta Szafran – nauczyciel historii

mgr Aneta Matuszak – nauczyciel współorganizujący, logopeda

mgr Agata Fujak – nauczyciel współorganizujący, pedagog specjalny

mgr Marlena Garstecka – nauczyciel języka niemieckiego

mgr Jagoda Pawlak – nauczyciel chemii

mgr Longina Pijanowska – nauczyciel fizyki

mgr Anna Mirek – nauczyciel muzyki

mgr Artur Piątkowski – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Patrycja Pawlak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Katarzyna Drzazgowska – nauczyciel rehabilitant

mgr Renata Urban – nauczyciel pedagog specjalny

mgr Marzena Drzewiecka – nauczyciel świetlicy, pomoc nauczyciela

mgr Małgorzata Szymankiewicz-Jenczyk – nauczyciel współorganizujący w przedszkolu

mgr Justyna Kubiak – nauczyciel współorganizujący

mgr Joanna Kośmicka – psycholog

 

Pracownicy szkoły:

Aneta Karaś – sekretarz szkoły

Lidia Wajman – sprzątaczka

Magdalena Frasońska – woźna oddziału przedszkolnego, sprzątaczka

 

 

 

Od lewej stoją: Magdalena Frasońska, Lidia Wajman, Aneta Karaś, Marzena Drzewiecka, Małgorzata Szymankiewicz-Jenczyk, Anita Bardzik, Agata Fujak, Kinga Drzazgowska, Aneta Matuszak, Małgorzata Królczyk, Justyna Kubiak, Renata Lewandowska, Danuta Kościukiewicz, Patrycja Pawlak,

Od lewej siedzą: Michalina Kuhn, Izabela Polega, Małgorzata Lang, Iwona Gruszka, Marta Skomurska, Anna Mirek