Dyrektor Szkoły

Dyrektorem szkoły jest mgr Iwona Gruszka, która pełni tę funkcję od 1989 roku.