Kontakt

Dyrektor szkoły: mgr Iwona Gruszka

Adres:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach
Pruśce 30
64-610 Rogoźno
Tel/fax 67 26 10097

e-mail: spprusce@op.pl